Remedial teaching en dyslexie

Vermoedt u dat uw kind dyslexie heeft? Dan kunt u remedial teaching in Rotterdam aanvragen bij de Onderwijspraktijk van de Wijk. Daar kunt u alle informatie vinden over de oorzaken van verminderde leerprestaties bij kinderen. We bieden hulp aan kinderen die moeite hebben met leren op school. Het kan zijn dat dyslexie de veroorzaker daarvan is. Om dat met zekerheid te kunnen zeggen is er een dyslexieonderzoek nodig.

Met onze remedial teaching in Rotterdam kunnen we er achter komen of het dyslexie is (of dyscalculie) of dat een andere factor de leerontwikkeling van uw kind verhindert. Laat om die reden gauw een onderzoek doen naar alle mogelijke oorzaken en u weet welke ondersteuning u uw kind kunt geven. Daarvoor kunt u naar een remedial teacher uit Rotterdam welke u ondersteuning en advies kan geven.

Ondersteuning en advies

Als u remedial teaching in Rotterdam voor uw kind wilt ontvangen kunt u terecht bij de Onderwijspraktijk van de Wijk. Daar kunt u om advies vragen wanneer het leren van uw kind op school niet zo lekker gaat en het niet duidelijk is wat er aan de hand kan zijn of als het om dyslexie gaat. Of als u als ouder voor het dilemma staat om uw kind naar een bepaalde leerrichting te sturen waarbij de Cito-scores geen duidelijk beeld geven over wat verstandig is om te doen. Er zijn talloze redenen om eens te overleggen met een remedial teacher uit Rotterdam. Ga daarvoor naar onze site of bel met een van onze specialisten. Dan krijgt u een consult en kunnen we op maat oplossingen aandragen voor uw situatie.

Remedial teacher spreken

Indien u een remedial teacher uit Rotterdam wilt spreken over het laten uitvoeren van een onderzoek naar dyslexie of een andere oorzaak. Aan de hand van het gesprek kan er vervolgens besloten worden om voor remedial teaching te kiezen. Zodoende kan uw kind weer beter leren en zal hij of zij weer gemotiveerd naar school kunnen gaan.

 

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/