Eizio
Image default
Health

De werking van een geschilleninstantie

Stel u heeft een klacht over uw arts. U bespreekt de klacht met hem of haar, maar u kan het niet eens worden. Dan was het voorheen zo dat u alleen uw recht kon halen via de gang naar de rechtbank. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Zorgverleners hebben met de wet Wkkgz de verplichting opgelegd gekregen dat ze aangesloten moeten zijn bij een geschilleninstantie. Maar voordat het zover komt, moeten zij ook eerst alles in het werk stellen om het probleem op te lossen via een klachtenfunctionaris. Deze aanpassing van de Wkkgz wet is erg belangrijk voor patiënten.

Van klachtenfunctionaris naar geschilleninstantie

Veel artsen hebben niet zomaar een klachtenfunctionaris in dienst. Hiervoor is een oplossing bedacht. Er zijn organisaties die klachtenfunctionarissen beschikbaar stellen in geval een arts een klachtenafhandeling moet volgen. Deze functionarissen worden als het ware ingehuurd en dan alleen wanneer er een klacht bestaat die tussen arts en patiënt niet is op te lossen. De klachtenfunctionaris moet een streng protocol aanhangen. Zo moet hij onafhankelijk zijn en uiteraard kennis van zaken hebben over de aard van het probleem. Hij heeft een bepaalde periode waarin hij de klacht moet hebben opgelost. Deze mag niet worden overschreden.

De gang naar een geschillencommissie

Komen klachtenfunctionaris en patiënt er nog niet uit, dan kan de patiënt overgaan tot het benaderen van de geschilleninstantie waar de arts bij is aangesloten. De klacht wordt hier voorgelegd en ook hier gaat er dan een procedure in werking. Deze verschilt enigszins per geschillen instantie. In ieder geval is de uitspraak van de geschillencommissie zorg voor alle partijen bindend. Ook is de geschilleninstantie in machte een schadevergoeding toe te kennen. Deze vergoeding kan tot een maximum bedrag van € 25.000 worden toegezegd. De kosten voor de procedure komen voor rekening van de arts.

https://zorggeschil.nl

Related Posts

Wat is een goede houding?

Haartransplantatie Turkije

Rustiger je werkdag doorkomen? Lees dan deze tips!