Cursus BHV

Eerste hulp verlenen op het werk
Veel werkgevers en werknemers zijn niet goed op de hoogte omtrent de regels van bedrijfshulpverlening. Soms denken zij dat dit op vrijwillige basis is. Niks is minder waar. Wettelijk gezien is elke werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Bij een heel klein bedrijf kan de werkgever zelf de BHV’er zijn. Meer informatie vindt u op de site van bhv.nl. Hier leest u ook wat het advies is over het aantal BHV’ers in een bedrijf.

Cursus BHV
Wie als werkgever BHV’ers moet regelen in zijn of haar bedrijf is welkom bij AREHBO Bedrijfshulpverlening. Bij acht of meer deelnemers kunnen wij zelfs een speciale groepsprijs maken. Ook de werknemer die van zijn of haar werkgever een cursus BHV moet volgen kan contact met ons opnemen. Onze cursus voldoet aan de wettelijke eisen en na twee dagen bent u in het bezit van een BHV-certificaat.

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus worden er diverse onderdelen behandeld. Zo leert de cursist levensreddende handelingen. Hierbij komt ook reanimatie en het gebruik van een AED aan bod. Naast hulp verlenen aan personen is brandbestrijding ook een belangrijk onderdeel van de cursus BHV. U leert hoe u een beginnende brand kunt beperken en bestrijden alsmede het bekende ‘vlam in de pan’ fenomeen. Ook handig voor thuis om dit kunstje onder de knie te hebben. Het laatste deel van de cursus is ontruiming en communicatie. De BHV’er kan hierna in noodsituaties een gebouw ontruimen en weet hoe de communicatie moet verlopen met collega’s en hulpverleningsdiensten.

Herhaling belangrijk
De cursus BHV vindt plaats bij AREHBO of op uw eigen locatie. Omdat de Arbo-wet verplicht dat de bedrijfshulpverlener altijd zijn taak moet kunnen uitvoeren, raden wij aan om ieder jaar het herhalingscertificaat te halen.