Eizio
Image default
Health

Recyclen is momenteel een groot succes

In het bedrijfsleven worden er veel strategieën toegepast om het product aantrekkelijker te maken voor consumenten. Vooral een verbetering in de verpakkingen blijkt veel invloed te hebben op de verkoopresultaten van het betreffende product. Door kleurrijke teksten en plaatjes te printen op plastic of mooie etiketten toe te voegen, aan de hand van een etiketteermachine, wordt het product al snel een stuk aantrekkelijker.

Momenteel wordt er veel waarde gehecht aan het milieu. Zo wordt er ook bij de productie van producten rekening gehouden met de omgeving. Onder meer recyclen blijkt een groot succes te zijn: in 2018 zou ruim 79% van de gebruikte verpakkingen gerecycled zijn. Dit percentage ligt ruim boven de doelstellingen van zowel Nederland als de EU. Nederland is hiermee eén van de koplopers op het gebied van de circulaire economie.

Financieren

Het inzamelen van de verpakkingen en het recyclen ervan wordt gefinancierd door bedrijven die de producten met verpakkingen op de markt brengen. Zo betalen zij over de verpakkingen een heffing aan het Afvalfonds Verpakkingen, waaruit de kosten voor inzameling en recycling kunnen worden vergoed.

Energieterugwinning en nascheiden

Uiteraard zijn er ook verpakkingen aanwezig die niet gerecycled worden, denk hierbij aan verpakkingen die worden weggegooid in plaats van gescheiden. Deze verpakkingen zullen geheel verbrand worden in een later stadium, waardoor recyclen niet meer mogelijk is. In Nederland is het niet toegestaan om afval te storen, waardoor het huishoudelijke afval wordt ingezet voor de energieterugwinning.

Uiteindelijk streven we in Nederland allen naar zoveel mogelijk recycling. In het bedrijfsleven wordt er dan ook hard gewerkt om dit doel te kunnen realiseren in de toekomst en er is jaarlijks vooruitgang merkbaar.

Dit doel probeert Nederland onder meer te verwezenlijken door nascheiding plaats te laten vinden. Zo wordt het restafval nogmaals nagelopen om recyclebare verpakkingen uit het afval te vissen en alsnog te recyclen.

https://coding.koenig-bauer.com/nl/

Related Posts

Workout thuis

Permanente make up Amsterdam

Een succesvolle implementatie