Erotische massage voor vrouwen in vorm van Tantra

Erotische massage voor vrouwen is een nieuw gat in de markt, maar ze willen wel kwaliteit, dus gaan ze voor een tantra massage. Ik genoot alle jaren van erotische massage, het ontspande me en gaf mee een heerlijk gevoel. Je kon bijna zeggen dat ik verslaafd was aan erotische massage. Het was me bekend dat de meeste mensen een grote sluier legden over deze vorm van massage, erotische massage moest geheim gehouden worden. Stel iemand kwam er achter, alsof de wereld zou instorten. De meeste mensen die een erotische massage ondergaan, gaar erheen met een zonnebril op om vooral niet herkend te worden en parkeren de auto een eindje weg van de erotische massage salon. Je zou toch herkend worden, hoe moest het dan verder met het leven? Ik was er duidelijk anders mee, ik vertelde iedereen in mijn omgeving dat ik genoot van een erotische massage en ging er altijd heen zonder hoed of zonnebril en, van nature was ik ook enigszins lui, parkeerde ik het liefst voor de deur. Zoals gezegd, erotische massage was iets geheel normaals binnen mijn leven en ik had ook geen enkel probleem erover te spreken. Voor mij gold over dit thema geen schaamte of een slecht geweten. Sterker nog, mijn vrouw wist er van en stimuleerde het zelfs, was het voor haar wat rustiger zei ze altijd. Ik was overigens al jaren lid van de boekvink zangvereniging. Een boekvink zangvereniging is iets wat misschien niet bij iedereen bekend is, ik zal het daarom in het kort uitleggen. Boekvinken zijn er om bekend dat ze prachtig kunnen fluiten, het wordt zingen genoemd, maar het is duidelijk fluiten. In vaktermen wordt dit ook wel slaan genoemd. Op dit gegeven is al heel lang geleden een sport ontstaan. Er worden echte wedstrijden, met veel geld, gehouden voor boekvinken. De boekvink die het langst slaat (fluit) is uiteindelijk winnaar. Zoals in iedere sport waarbij het om geld gaat, wordt er ook doping gebruikt. Echter de doping die bij boekvinken gebruikt is wat bizar. Eigenlijk het woord zangvereniging onwaardig. Men had ontdekt dat boekvinken wanneer ze niets meer zien, harder en langer slaan (fluiten), dit komt voort uit hun angst omdat ze zich niet meer oriënteren konden. Ruim honderd jaar terug, was een bekende boekvinken melker die er ineens in slaagde den ene na de andere wedstrijd te winnen. Niemand begreep het, hij had nog nooit wat gewonnen en ineens won hij de ene wedstrijd na de andere. Er ontstond een, eerst gezond – later ongezond, wantrouwen te ontstaan, men begon te denken dat er iets niet klopte. Met alle trucjes die men zich bedenken kon, probeerde iedereen die onderdeel was van het boekvink circuit, er achter te komen wat zijn geheim was. Toch werd het geheim volledig bij toeval ontdekt. Een van de mannen die lid waren van dezelfde boekvink vereniging als de nieuwe continue winnaar, liep op de avond voor een wedstrijd langs het huis van de winnaar. Uit het open keukenraam hoorde hij een gekrijs, toch deed het hem denken aan het slaan van een boekvink. Hij werd daardoor nieuwsgierig en sloop naar het keukenraam, toen hij naar binnen gluurde kon hij zijn ogen niet geloven. De winnaar had een lange stopnaald in zijn hand die hij boven het vuur verhitte. In zijn andere hand had hij een boekvink. Met de hete naald brandde hij het oog uit de levende boekvink, die natuurlijke veel lawaai maakte. De volgende dag was de wedstrijd en de boekvink met de uitgebrande oogjes won. De man die door het venster had gekeken en gezien had hoe met een hete stopnaald de boekvink de oogjes uitgebrand werden, herkende het boekvinkje aan de licht bruine kuif op zijn kop. Jammer genoeg bestonden honderd jaar terug geen draagbare camera´s, geen mobiele telefoons, geen Whatsapp en geen sociale media om de hele wereld te informeren. Hij besloot dat hij het bestuur van de boekvink vereniging zou vertellen wat hij gezien had en wist. In eerste instantie wilde het bestuur het niet geloven, maar nadat ze zich realiseerde dat hij ineens alles won met zijn boekvinken, ontstond er een gezond wantrouwen. Het bestuur besloot voor de volgende wedstrijd met twee mensen de potentiele bedrieger te laten bespioneren. De dag voor een nieuwe wedstrijd zaten de twee spionnen onder het keukenraam toen ze opeens een boekvink eenmaal hoorde slaan, ze sprongen op en zagen werkelijk het tafereel wat hun verteld was, de winnaar brandde werkelijk met een hete stopnaald de ogen uit bij een klein boekvinkje. Alles wat ze zagen, schreven ze op. In overleg met het bestuur werd besloten de wedstrijd toch door te laten gaan en pas bij een eventuele overwinning in te grijpen. En natuurlijk exact als de voorgaande wedstrijden won de oplichter (zo werd hij al genoemd) alweer. Het bestuur riep hem samen met zijn boekvinken op het podium, echter niet voor de prijsuitreiking, maar om het boekvinkje te onderzoeken. Toen het boekvinkje uit de kooi werd gehaald was het duidelijk, bij dit kleine vogeltje waren de ogen uitgebrand. De winnaar moest al zijn prijzen teruggeven en werd voor zijn leven verbannen uit het boekvinken wedstrijd circuit. Het gerucht dat een boekvinkje zonder ogen luider en langer slaan kon, ging als een lopend vuurtje de wereld rond en al gauw “zongen” er nog slechts blinde boekvinken (zonder boek werden ze ook wel blinde vinken genoemd, waarna zelfs een soort rollade genoemd is) in wedstrijdverband. Vele jaren later greep de dierenvereniging in en ontstond er een verbod op het ogen uitbranden van boekvinkjes. Tot op vandaag wordt ieder boekvinkje gecontroleerd voordat een wedstrijd van start gaat. Het oogjes uitbrandt fenomeen was uit de wereld. Tegenwoordig worden de kooitjes geblindeerd, iets wat duidelijk meer gewaardeerd wordt door de boekvinken. Bij onze vereniging hadden wij een man zonder armen, van hem was het duidelijk dat hij zelf geen oogjes kon uitbranden. Ik sprak vaak met hem bij een verenigingstreffen. En zoals ik al eerder had verteld, ik schaam me niet voor mijn erotische massage. Die avond vertelde ik hem hoe aangenaam het was. Hij reageerde daarop, geen handjes – geen massage. Hierdoor bedacht ik spontaan een nieuw gat in de markt, erotische massage voor gehandicapten.

Zo bestaat er ook alleen erotische massage voor vrouwen.